Wednesday, January 26, 2022
Home Shipping Ναυτιλία : Χρειάζονται νέα, ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία για ταχύτερη φυγή από τις...

Ναυτιλία : Χρειάζονται νέα, ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία για ταχύτερη φυγή από τις συνέπειες της πανδημίας του COVID – 19

Στον πρόλογο της ετήσιας Έκθεσης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) για την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας, που δημοσιεύθηκε προσφάτως, ο πρόεδρος Θεόδωρος Βενιάμης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει ολοκληρωμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας η οποία επλήγη σημαντικά από την πανδημία του κορονοιού. Εάν η επιλογή αυτή καθυστερήσει, άφησε σαφώς να εννοηθεί, ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποχωρήσουν περαιτέρω οι ναυτιλιακές δραστηριότητες με άμεση, αρνητική επίδραση τόσο σε οικονομικό ( μείωση συνδρομής της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία) όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (μείωση θέσεων εργασίας, επιπλέον δαπάνες στήριξης των ανέργων κ.α.).

Η ναυτιλία που αποτελεί δραστηριότητα υψηλής έντασης κεφαλαίου πρωτίστως βασίζεται στην τραπεζική δανειοδότηση και όχι, τόσο, στην κεφαλαιαγορά για να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Η ύπαρξη μιας δυνατής χρηματοδοτικής κοινότητας στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΕ, θα επέτρεπε στις ναυτιλιακές εταιρείες να διατηρήσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς και τον ρόλο τους ως η καρδιά ενός διευρυμένου ευρωπαϊκού ναυτιλιακού πλέγματος.

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία και κατ’ επέκταση η Ελληνική- Ελληνόκτητη ( που αποτελεί και το 52% της χωρητικότητας του στόλου των χωρών μελών της ΕΕ) χρειάζεται πρόσβαση σε επαρκή και βιώσιμη χρηματοδότηση στην Ευρώπη, η οποία θα βοηθούσε το ναυτιλιακό τομέα να διατηρήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή παρουσία του.

Τι χρειάζεται
Οι πλοιοκτήτες θεωρούν ότι απαιτείται άμεσα να υιοθετηθούν συγκεκριμένα μέτρα ανάκαμψης, που θα εστιάζουν κυρίως στην παροχή της απαραίτητης ευελιξίας και ρευστότητας στις ναυτιλιακές εταιρείες. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια αυτής της έκτακτης κρίσης και να ανακάμψουν από τις καταστροφικές συνέπειές της, μόλις αυτή τελειώσει, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητά τους.

Ενδεικτικά, τέτοια μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναστολή πληρωμής των προγραμματισμένων δόσεων (deferral on amortizations / loan payments) ναυτιλιακών δανείων για καθορισμένο χρονικό διάστημα, π.χ. για περίοδο 18 μηνών, όπως επίσης και αναστολή συμβατικής λειτουργίας και επέλευσης συνεπειών των default clauses των ναυτιλιακών δανείων εμπεριεχομένων και των ρητρών LTV (Loan-to-Value clauses).

Μελέτη για χρηματοδότηση ναυτιλίας από XRTC

Να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη έρευνα της εταιρείας XRTC , συμβούλου επί θεμάτων ναυτιλιακής χρηματοδότησης, σκιαγραφήθηκε η δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην χρηματοδότηση της ναυτιλίας από τις τράπεζες την περίοδο του κορονοιού.

Ειδικότερα, όπως ανάφερε ο Γιώργος Ξηραδάκης διευθύνων σύμβουλος της XRTC, «οι δανειστές- τραπεζίτες , προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μια ναυτιλιακή επιχείρηση, θέτουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως το μέγεθος του στόλου του δανειολήπτη»

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το 60% των χρηματοδοτών προτιμούν οι πελάτες τους να έχουν ένα μέγεθος στόλου άνω των 10 πλοίων ενώ ένα 33% των δανειστών προτιμά το μέγεθος του στόλου του δανειολήπτη να διαθέτει άνω των 25 πλοίων. Αντιθέτως, λιγότερο από το 10% των ιδρυμάτων είναι έτοιμα να χρηματοδοτήσουν νεοεισερχόμενους ή και πλοιοκτήτες με λιγότερα από 10 πλοία.

«Η τάση των δανειστών να επιλέγουν να χρηματοδοτούν εφοπλιστές με μεγάλους στόλους πλοίων στην πράξη φαίνεται να καταδικάζει τις μικρότερες εταιρείες, σε έλλειψη ρευστότητας με συνέπεια να κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα»…

Τα ανωτέρω, ουσιαστικά, επιβεβαιώνουν την αναφορά του προέδρου της ΕΕΕ Θ Βενιάμη ό οποίος σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία , άρα και η ελληνική, απαρτίζεται κυρίως από ένα μεγάλο αριθμό ιδιωτικών / οικογενειακών επιχειρήσεων που βασίζονται στην τραπεζική δανειοδότηση και όχι, τόσο, στην κεφαλαιαγορά για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες…

Συνέπειες
Εάν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών, που διαθέτουν στόλους, άρα και η Ελληνική κυβέρνηση, καθυστερήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος η ναυτιλιακή δραστηριότητα να υποχωρήσει με αρνητικές συνέπειες, όπως : 1) Μείωση του συναλλάγματος που εισρέει στη χώρα. Στην Ελλάδα το 2018 εισέρρευσαν 16.629 δις ευρώ και το 2017 εισέρρευσαν 14.473 δις ευρώ στηρίζοντας σημαντικά την εθνική οικονομία. 2) Μείωση των θέσεων εργασίας των ναυτικών και κατ’ επέκταση αύξηση της ανεργίας άρα και των αναγκαίων κοινωνικών επιδομάτων στήριξης των ανέργων ναυτικών. 3) Μειωμένα φορολογικά έσοδα σε μια περίοδο που οι χώρες της ΕΕ και κυρίως η Ελλάδα , που βρίσκεται σε αυξημένη μεταμνημονιάκη επιτήρηση, κατέγραψαν ύφεση , κατά μέσω όρο , άνω του 15% εξαιτίας της πανδημία του κορονοιού.

«Ο πρόεδρος της ΕΕΕ, με την παρέμβασή του, έκρουσε « των κώδωνα του κινδύνου» ωστόσο ο χρόνος θα δείξει κατά πόσον τον άκουσαν οι αρμόδιοι της κυβέρνησης»…. δήλωσαν στο www.maritimes.gr κύκλοι της ναυτιλίας.

Ανταγωνιστικότερη ναυτιλία
Παράλληλα χρειάζεται να ληφθούν και σειρά μέτρων προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικότερη η ελληνική ναυτιλία η οποία παρουσιάζει σήμερα την εξής εικόνα:

-Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ( αναφέρεται στην Έκθεση της ΕΕΕ) κατέχουν το 20,67% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 54,28% της χωρητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΕΕ.

-Οι Έλληνες πλοιοκτήτες υπερδιπλασίασαν τη μεταφορική ικανότητα του στόλου τους στο διάστημα 2007-2019 .

-Ελέγχουν : Τα ο 32,64% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, το 15,14% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών και παραγώγων πετρελαίου και το 16,33% του παγκόσμιου στόλου υγραεριοφόρων (LNG / LPG), το 21,7% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και το 8,92% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

maritimes.gr

1 COMMENT

  1. Δεν γνωρίζω αν το πρόβλημα είναι η απομάκρυνση των τραπεζών από τον κλάδο λόγω φερεγγυότητας ή λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων προς την ναυτιλία. Πάντως σε ένα πρόβλημα δεν φταίει μόνο η μία πλευρά. Προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που αν υιοθετούσαν οι τράπεζες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον κλάδο. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το LVC (Leasing Venture Capital) ιδιαίτερα κατάλληλο για τη ναυτιλία είτε αφορά νέες εταιρίες είτε παλαιές είτε για απόκτηση νέου στόλου είναι για αναχρηματοδοτηση παλαιών και κόκκινων δανείων. Το ερώτημα είναι έχουν τα διαθέσιμα κεφάλαια οι τράπεζες;;; έχουν την απαιτούμενη αξιοπιστία όλοι στον κλάδο;;;;

- Advertisment -

Most Popular

Εντοπισμός νεκρού δελφινιού

Ένα δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό, απογευματινές ώρες χθες, στην παραλία ''ΣΚΑΛΑΣ ΣΥΚΑΜΝΙΑΣ'' ν. Λέσβου. Από τον Λιμενικό Σταθμό Μήθυμνας ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Υπηρεσία για...

Διακομιδές ασθενών

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα, οι παρακάτω διακομιδές ασθενών: -66χρονου, από τον λιμένα ν. Καλύμνου...

Σύλληψη αλλοδαπού στην Πάτρα

Στη σύλληψη ενός 49χρονου αλλοδαπού προέβησαν απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πατρών. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας -...

Τραυματισμός ναυτικού στην Καβάλα

Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες σήμερα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, από μέλος πληρώματος του Ε/Γ -Ο/Γ πλοίου “AQUA BLUE" Ν.Π. 12393, για τον τραυματισμό 60χρονου ημεδαπού...

Recent Comments