Friday, September 22, 2023
Home Shipping Προτεραιότητα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία

Προτεραιότητα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία

Του Γιάννη Πλακιωτάκη*

Η ναυτιλία αποτελεί διαχρονικά έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας μας, καθώς η ισχύς και οι παγκόσμιες πρωτιές της συνθέτουν ένα πλαίσιο το οποίο λειτουργεί καταλυτικά σε οικονομικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γνωρίζοντας και την ισχύ της ναυτιλιακής μας βιομηχανίας, αλλά και τις ευθύνες που γεννά αυτή η ισχύς, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έθεσε από την πρώτη στιγμή ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση τωνπροκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία.

Υλοποιώντας την κυβερνητική πολιτική, στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θέσαμε ξεκάθαρους άξονες δράσης:

– Τη διατήρηση και ενίσχυση της παγκόσμιας ισχύος της ελληνικής ναυτιλίας.
– Τη διαφύλαξη των θαλάσσιων συνόρων της χώρας και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας στις θάλασσες και ακτές.
– Την ενίσχυση της ακτοπλοΐας και την αναβάθμιση του εθνικού συστήματος ακτοπλοϊκών συνδέσεων.
– Την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
– Την υιοθέτηση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής εθνικής λιμενικής στρατηγικής.
– Τη θεσμοθέτηση μιας νέας ολιστικής στρατηγικής για τη γαλάζια οικονομία και τον νησιωτικό χώρο, καθώς στη νησιωτική Ελλάδα κατοικεί το 15% του πληθυσμού της χώρας.

Τους άξονες αυτούς προωθούμε με σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών και αποφάσεων. Πιο σημαντικές από αυτές:

  • Η προώθηση της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Ναυτιλία. Έχει ήδη υπογραφεί προγραμματική συμφωνία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και εντός του 2020 θα δημοσιευθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου.
  • Το άνοιγμα της πόρτας της ποντοπόρου ναυτιλίας στους άνεργους ναυτικούς μας, που έχουν πλέον αυξημένες δυνατότητες να απασχοληθούν σε έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο της εθνικής οικονομίας.
  • Η αναβάθμιση του Εθνικού Νηολογίου, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
  • Η αναβάθμιση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της Σχολής Πλοιάρχων Ε.Ν. της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, τη λειτουργία του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, αλλά και την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Ίδρυμα Ευγενίδου για τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης.
  • Η ενίσχυση, σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, του Λιμενικού Σώματος. Νομοθετήσαμε την αύξηση κατά 1.500 των οργανικών του θέσεων, από τις οποίες 900 αφορούν το Αιγαίο, ενώ προτεραιότητά μας είναι η υλοποίηση εξοπλιστικού προγράμματος, τόσο στην τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο (400 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ 2014-2020 και 170 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020), όσο και στην επομένη (Στρατηγικό Πλάνο εξοπλισμών 2021-2027).

Οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος καθημερινά δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για την προστασία των θαλασσίων συνόρων μας, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, αλλά και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι μετρήσιμα. Στη διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου οι μεταναστευτικές ροές είχαν μειωθεί κατά 95% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. 

  • Η ενίσχυση της ακτοπλοΐας, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους επιβάτες, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας. Εντάξαμε τη χρηματοδότηση των «άγονων» γραμμών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αυξήσαμε τους διαθέσιμους πόρους από τα 90 στα 130 και για τη νέα δρομολογιακή περίοδο στα 138 εκατ. ευρώ και εντάξαμε στο ήδη υπάρχουν δίκτυο των 48 άγονων γραμμών 11 νέες, εξυπηρετώντας χιλιάδες νησιώτες και επιβάτες. Την ίδια στιγμή, διασφαλίσαμε τη ρευστότητα των εταιρειών της ακτοπλοΐας, αλλά και την αδιάλειπτη επικοινωνία των νησιών, με τη χορήγηση προκαταβολής της τάξεως του 50% για την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υπηρεσίας.
  • Η θεσμοθέτηση μέτρων απλοποίησης για τον απόπλου – κατάπλου των πλοίων αναψυχής, με ψηφιοποίηση των διαδικασιών.
  • Η έγκριση, σε λιγότερο από τρεις μήνες, του επενδυτικού προγράμματος της ΟΛΠ Α.Ε. ύψους 610 εκατ. ευρώ, την ίδια ώρα που στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο ύψους 180 εκατ. ευρώ για την επέκταση της προβλήτας έξι και το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά τους διαγωνισμούς για την αξιοποίηση των λιμένων της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Ηγουμενίτσας.
  • Η αύξηση της ναυαγοσωστικής κάλυψης, η αναμόρφωση του κανονισμού για τα θαλάσσια σπορ & μέσα αναψυχής και η αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος της Λιμενικής Αστυνομίας για την επιτήρηση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό SafeWaterSports.
  • Ο ανασχεδιασμός του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου και η αντικατάστασή του για τα καύσιμα, με τη θέσπιση της «Κάρτας του Νησιώτη», που ωφελεί άμεσα τους νησιώτες.

Σημαντική τομή αποτελεί και το προς διαβούλευση νομοσχέδιο «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και Νησιωτικός Χώρος».

Με το νομοσχέδιο, οι αποσπασματικές παρεμβάσεις δίνουν τη θέση τους σε ολιστική στρατηγική προσέγγιση της Νησιωτικής Πολιτικής και της Θαλάσσιας οικονομίας.  

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Το πρώτο αφορά μείζονες δημόσιες νησιωτικές επενδύσεις στους τομείς των λιμενικών υποδομών και έργων, στην κυκλική οικονομία, σε αφαλατώσεις σε μικρά νησιά, σε παραδοσιακούς οικισμούς και νησιωτικά οικιστικά συμπλέγματα. Το δεύτερο αφορά στη νησιωτική επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις.

Επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιλογή της κυβέρνησης, επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι να μην αρκεστούμε σε μια αβλαβή διέλευση, όπως έκαναν οι προκάτοχοί μας.

Προχωράμε σε σημαντικές τομές. Ενισχύουμε το Λιμενικό Σώμα. Εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις. Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο, λειτουργικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας στα χρόνια που έρχονται.

Όσοι γνωρίζουν έστω και ελάχιστα τη ναυτιλία, αντιλαμβάνονται ότι ο στόχος αυτός δεν είναι μόνο εφικτός, αλλά είναι και πέρα για πέρα αναγκαίος. 

naftemporiki.gr

- Advertisment -

Most Popular

Πενθεί το Κερατσίνι…

Πέθανε ο  τέως Αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος  Κερατσινίου, Νίκος Βρεττάκος. Ο Νίκος Βρεττάκος το τελευταίο διάστημα, αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δυστυχώς, δεν μπόρεσε...

Η Ελλάδα πέτυχε την εξαίρεση που ζητούσε για τον υπολογισμό της μείωσης στην κατανάλωση φυσικού αερίου

Οι υπουργοί Ενέργειας των 27 κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου για τον επόμενο χειμώνα, όπως ανακοίνωσε η τσεχική προεδρία της ΕΕ. ...

Εδραιώνεται η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας

Σημαντικές διμερείς συμφωνίες υπογράφηκαν χθες κατά την συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής...

Ρεκόρ εξαμήνου από τον e-ΕΦΚΑ στην έκδοση νέων συντάξεων

Ρεκόρ εξαμήνου στην έκδοση νέων κύριων συντάξεων το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 και μείωση κατά 89% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους εν αναμονή συνταξιούχους, κατέγραψε...

Recent Comments