Saturday, September 23, 2023
Home Newsfeed Κ. Μητσοτάκης: "Συλλογική η ευθύνη για επιτυχίες και αστοχίες"

Κ. Μητσοτάκης: “Συλλογική η ευθύνη για επιτυχίες και αστοχίες”

Την ικανοποίησή του για τον τρόπο λειτουργίας του υπουργικού συμβουλίου εξέφρασε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις της κυβέρνησης είναι συλλογική. «Όλοι μαζί πιστωνόμαστε τα θετικά κι όλοι μαζί αναλαμβάνουμε, με αυτοκριτική διάθεση, την ευθύνη για τυχόν λάθη και μεριμνούμε για να τα διορθώσουμε.

Δεν είναι πολιτικά και ηθικά αποδεκτό οποιοσδήποτε υπουργός να μετακυλύει ευθύνες σε άλλους υπουργούς ή να αποφεύγει να στηρίζει επιλογές της κυβέρνησης ή να αναγνωρίζει αστοχίες επικαλούμενος αναρμοδιότητα. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες προκλήσεις. Είμαστε συλλογικό όργανο κι όλοι μαζί αναλαμβάνουμε την ευθύνη και των επιτυχιών μας, αλλά και των όποιων αστοχιών μας» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, στη σημερινή, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπου στην εισαγωγική τοποθέτησή του προχώρησε σε αποτίμηση της επίσκεψης Πομπέο στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν μια σειρά από νομοσχέδια και εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποδεικνύουν ότι «εντείνει το μεταρρυθμιστικό της έργο για να κάνει τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη».

Ειδικότερα:

1. Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση.

2. Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Καραμανλής, κι ο υφυπουργός, Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρουσίασαν το νομοσχέδιο «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα».

3. Ο υπουργός  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, και η υφυπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσίασαν το νομοσχέδιο για ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θεσμοθετούνται παρεμβάσεις, σε τρεις άξονες:

O πρώτος περιλαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων. Μεταξύ άλλων:

– Εισάγονται για πρώτη φορά οι βασικές προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΠΑΠΑΜΕΑ).

– Θεσπίζεται για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των δομών αυτών και των υπηρεσιών που παρέχουν σε παιδιά σχολικής ηλικίας, διασφαλίζοντας ότι ανεξάρτητα του τόπου διαμονής ή άλλων κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των περιοχών που διαβιούν, όλα τα παιδιά απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες.

– Ενισχύεται  στην πράξη ο θεσμός της αναδοχής και διευρύνεται ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να φροντίσουν ένα παιδί. Μειώνεται έτσι ο αναίτιος αποκλεισμός ατόμων από τη δυνατότητα να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να παρέχουν αγάπη και στοργή σε παιδιά που έχουν ανάγκη και αυτή τη στιγμή διαμένουν σε ιδρυματικού τύπου δομές.

– Προβλέπεται αποζημίωση για το 100% της δυναμικότητα  των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, για το διάστημα που λειτούργησαν υποχρεωτικά στο 50% της δυναμικότητάς τους λόγω των μέτρων κατά την πανδημίας. Προστατεύονται έτσι οι θέσεις εργασίας και διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των δομών.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του.

Ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με την παροχή του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματος, με στόχο  τη διευκόλυνση των ωφελούμενων με την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη άσκηση της επιδοματικής πολιτικής.

4. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών (online) υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Ο Κανονισμός 1150/2019 εντάσσεται στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και θέτει κανόνες διαφάνειας, περιορίζοντας ταυτόχρονα την εμφάνιση και τις επιπτώσεις των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που εφαρμόζονται σε ορισμένες επιγραμμικές δραστηριότητες των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προς τις επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο περιέχει ρυθμίσεις για:

Α) Διαφάνεια στους όρους και τις προϋποθέσεις. Οι πάροχοι (πλατφόρμες) υποχρεούνται πλέον να  αναρτούν το  κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων το οποίο να εύκολα προσβάσιμο για τους επιχειρηματικούς χρήστες. Επιπλέον, οφείλουν να παρέχουν πληροφόρηση  για κάθε πρόσθετο δίαυλο προώθησης ή πρόγραμμα διαφήμισης που ενδεχομένως χρησιμοποιούν για την προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών. 

Β) Διαφάνεια ως προς τον περιορισμό, αναστολή, τερματισμό παροχής υπηρεσιών: Σε περίπτωση που σκοπεύουν να περιορίσουν ή να αναστείλουν την παροχή των υπηρεσιών τους σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, οι πάροχοι πρέπει να αιτιολογούν την απόφασή τους πριν ή κατά την έναρξη ισχύος του περιορισμού / αναστολής. Σε περίπτωση  διακοπής, η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να κοινοποιείται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της ισχύος της. 

Γ) Διαφάνεια Κατάταξης: Οι πάροχοι υποχρεούνται να περιγράφουν στους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζουν την κατάταξη των επιχειρηματικών χρηστών και των χρηστών των εταιρικών ιστοτόπων, προκειμένου οι τελευταίοι να είναι σε θέση να βελτιώνουν την παρουσίαση ή τα χαρακτηριστικά των αγαθών και των υπηρεσιών τους. 

Δ) Επίλυση Διαφορών: Για πρώτη φορά επιχειρείται η πολυεπίπεδη ενεργοποίηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. 

Ε) Οι ενώσεις που έχουν έννομο συμφέρον να εκπροσωπούν επιχειρηματικούς χρήστες, μπορούν να εκπροσωπούν δικαστικά τους τελευταίους αναφορικά με κάθε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού έναντι οποιουδήποτε παρόχου. Το ίδιο ισχύει και για τους δημόσιους φορείς που τους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων των επιχειρηματικών χρηστών ή η διασφάλιση της τήρησης του Κανονισμού. 

5. Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

Με το νομοσχέδιο τροποποιείται η σύμβαση δωρεάς η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ του Δημοσίου, του Ιδρύματος Ωνάση και του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) που αφορά: Την υλοποίηση, την προμήθεια και την παράδοση του Έργου Εξοπλισμού ΩΚΚ και του Έργου της Νέας Πτέρυγας, τον πλήρη εξοπλισμό του ΩΚΚ της νέα Πτέρυγας, την  επιλεκτική ανακατασκευή δωματίων και χώρων του ΩΚΚ, την σύσταση του Ωνασείου Παίδων, την διαμόρφωση χώρου ελικοδρομίου, την  ίδρυση και τον εξοπλισμό του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου.  Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο:

– Την ευθύνη υλοποίησης του έργου  φέρει πλέον ο οριζόμενος φορέας υλοποίησης. 

– Αποσαφηνίζονται ζητήματα, όπως ότι το ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης και του κινητού εξοπλισμού για χρονικό διάστημα 5ετίας από την παραλαβή του.

– Αναδιαμορφώνεται το κείμενο της σύμβασης κατά τρόπον ώστε να ορίζονται πλέον ρητώς οι υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης.

– Αποσαφηνίζεται το φάσμα των υποχρεώσεών του αναφορικά με τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών απευθείας με το φορέα υλοποίησης.

– Διευκρινίζεται ότι το ίδρυμα ευθύνεται μόνο ως προς την ανάληψη του κόστους υλοποίησης των σχετικών έργων από τον φορέα υλοποίησης.

– Εξειδικεύονται οι διαδικασίες προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

– Αναγνωρίζονται στον Φορέα Υλοποίησης όλες οι απαλλαγές και τα προνόμια του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

– Απαλλάσσονται ο Φορέας Υλοποίησης, όπως και το ίδρυμα, από κάθε φύσεως παρόντα ή μελλοντικό φόρο.

– Διευκρινίζονται θέματα απαλλαγής του Φορέα Υλοποίησης από τον Φ.Π.Α. κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για το ίδρυμα. 

6. Ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ενημέρωσε για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου.

Όπως είπε, η επανεκκίνηση του τουρισμού ήταν πολύπλοκη υπόθεση. «Εφαρμόσαμε ολοκληρωμένο και εκτενές σχέδιο, με λεπτομερή υγειονομικά πρωτόκολλα και άριστες διαδικασίες επιχειρησιακής ετοιμότητας για τον έλεγχο και την διαχείριση των πιθανών κρουσμάτων. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων, η δημιουργία δικτύου ξενοδοχείων καραντίνας πανελλαδικά, ο συνεχής έλεγχος συμμόρφωσης σε όσα ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα άμεσα αντανακλαστικά Πολιτείας και του κλάδου σε περιπτώσεις κρουσμάτων με ενεργοποίηση περιοριστικών μέτρων, θωράκισαν τον ελληνικό τουρισμό, τόσο υγειονομικά, όσο και σε επίπεδο εικόνας».

Με βάση τα στοιχεία από τις φόρμες PLF, την Ελλάδα επισκέφθηκαν 3,9 εκατ. τουρίστες ως σήμερα. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 22% των περσινών αφίξεων της ίδιας περιόδου (γ΄τρίμηνο έτους). Σημαντικές αγορές προέλευσης όπως οι ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία και το Ισραήλ παρέμειναν κλειστές, ενώ ελάχιστες ήταν οι ροές από ανοιχτές αγορές εκτός Ευρώπης, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Λατινική Αμερική κλπ, καθώς τα υπερατλαντικά ταξίδια σημείωσαν κάθετη πτώση.

Οι αεροπορικές αφίξεις από το άνοιγμα και μέχρι τέλος Ιουνίου στο «Ελ. Βενιζέλος» κινήθηκαν στο -80% σε σύγκριση με πέρυσι, μειώνοντας τις απώλειες στο -60% στη διάρκεια των Ιουλίου-Αυγούστου, ενώ πτωτική είναι η πορεία και από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς κινούνται στο -70% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, η συνολική κίνηση ήταν μειωμένη κατά 70%, με τις καλύτερες επιδόσεις να καταγράφονται σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδο, Κέρκυρα, Μύκονο, Ζάκυνθο, Χανιά και Σαντορίνη. Ιδιαίτερα χαμηλή, ωστόσο, ήταν η κίνηση στη Λέσβο και τη Σάμο. Συνολικά καταγράφηκαν 3,3 εκατ. αεροπορικές αφίξεις ως σήμερα.

Οι οδικές αφίξεις – που παραδοσιακά αποτελούν το 25% των συνολικών αφίξεων και αφορούν κυρίως τις όμορες χώρες και την ανατολική Ευρώπη – περιορίστηκαν στις 500.000, με πρώτη σε αφίξεις τη Βουλγαρία, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία και την Αλβανία. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας που έπληξε τις βαλκανικές χώρες τον Ιούλιο περιόρισε τελικά πάρα πολύ τις εισερχόμενες οδικές ροές. Έτσι, φέτος ήρθε οδικώς μόνο το 15% των συνολικών αφίξεων.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, η φετινή χρονιά ξεκίνησε με μεγάλη αισιοδοξία, καθώς τους δύο πρώτους μήνες του 2020 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν αυξημένες κατά 23%, συνολικά 527 εκατ. ευρώ. Από τον Μάρτιο και μετά η πανδημία έπληξε τις μετακινήσεις παντού στον κόσμο, όπως και στην Ελλάδα, λόγω και της επιβολής lockdown. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν οι εισπράξεις σε ποσοστό περίπου 95%. Η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται μετά το σταδιακό άνοιγμα της χώρας στον κόσμο. Τον Ιούλιο διαμορφώθηκαν στα 577 εκατ. ευρώ, με ετήσια μείωση 84,4%. Τα έσοδα τον  Αύγουστο εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 1,6 δισ. ευρώ με πτώση περίπου 60%. Με αυτό το δεδομένο, η εκτίμηση του υπουργού Τουρισμού είναι ότι «ως το τέλους του έτους θα κλείσουμε τη χρονιά αναπληρώνοντας περίπου το 20% των εσόδων του 2019».

Συμπερασματικά, κατά τον κ. Θεοχάρη, ο ελληνικός τουρισμός φέτος πέτυχε τρεις πολύ σημαντικούς στόχους: Πρώτον, η τουριστική αγορά έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Δεύτερον, το brand και η καλή φήμη που διαμορφώθηκε κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά και ενισχύθηκε κατά την τουριστική περίοδο. Και τρίτον, είχαμε υποδειγματική εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

7. Ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσίασε το ετήσιο Πρόγραμμα Κωδικοποίησης.

Όπως ανέφερε, τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην οργάνωση του κωδικοποιητικού εγχειρήματος: Πρώτον, συστάθηκε η ΚΕΚ στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με τη συμμετοχή δεκατριών διακεκριμένων νομικών, υπό την Προεδρία του Επιτίμου Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρώην Υπουργού Γιώργου Σταυρόπουλου, που συντονίζει κεντρικά το εγχείρημα της κωδικοποίησης. Δεύτερον, καταρτίστηκε ένα διεξοδικό εγχειρίδιο που περιέχει τη μεθοδολογία κωδικοποίησης και τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των κωδίκων και την αναμόρφωση της νομοθεσίας.  Καταρτίστηκε, επίσης, ένα υπόδειγμα προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και των Υπουργείων, στο οποίο τυποποιείται ο τρόπος συνεργασίας, αναλόγως και των αναγκών κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Συντάσσεται ένα πρωτόγνωρο σε εύρος πρόγραμμα κωδικοποίησης που διακρίνεται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την κωδικοποίηση μέρους ή του συνόλου της νομοθετικής ύλης των υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ως προς τη δασική, καθώς και την πολεοδομική/χωροταξική νομοθεσία),  Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ως προς την εργατική νομοθεσία), Πολιτισμού και Αθλητισμού,  Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών (ως προς τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων), καθώς και την κωδικοποίηση της διάσπαρτης νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την κωδικοποίηση μέρους ή του συνόλου της νομοθετικής ύλης των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων (ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση), Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ως προς την κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία), Υγείας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ως προς το δίκαιο της ενέργειας), Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Άμυνας.

8. Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

Όπως σημείωσε, με τον ν. 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» θεσπίστηκε – για πρώτη φορά – μια μεταρρυθμιστική τομή: η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων στον δημόσιο τομέα από το υπουργικό συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε προς έγκριση ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Για το 2021 ο προγραμματισμός προσλήψεων που παρουσιάστηκε περιλαμβάνει έγκριση για 8.620  θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1), καθώς και  299 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και ΚΥΤ, 62 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1) και 2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού εκ των οποίων 2.500 εποχικοί πυροσβέστες.

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση, προωθείται διακριτή έγκριση για επιπλέον 655 θέσεις στην ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ, (οδηγοί και λοιπές τεχνικές ειδικότητες) και για αυτόν τον λόγο δεν περιλαμβάνεται στον εν λόγω προγραμματισμό. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού θα καλυφθεί επί του παρόντος από τις πιστώσεις που προορίζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

9. Ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Άτομα με Αναπηρία.

Η κατάρτιση του Σχεδίου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με ευθύνη του υπουργού Επικρατείας ως συντονιστικού μηχανισμού. Λήφθηκαν υπόψη η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Οι δράσεις του σχεδίου εντάσσονται σε έξι πυλώνες και 30 στόχους. Οι κυριότερες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης είναι: Η κωδικοποίηση των διάσπαρτων νομοθετικών διατάξεων, η άμεση ενσωμάτωση του προστατευτικού πλαισίου του ενωσιακού και του Διεθνούς Δικαίου και η δημιουργία Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

10. O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ενημέρωσε για την Εθνική Στρατηγική Μετανάστευσης 2020-21.

Βασική αρχή της είναι η αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει να είναι η πύλη εισόδου προς την Ευρώπη, ούτε ελκυστικός προορισμός, ενώ ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Στόχοι της Στρατηγικής αυτής είναι η ουσιαστική μείωση των ροών από τη μια πλευρά και ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης από την άλλη.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό των προσφύγων από τους οικονομικούς μετανάστες, λιγότερες, ασφαλείς και σύγχρονες δομές, αύξηση επιστροφών και απελάσεων, καθώς και νέο πλαίσιο για τους νόμιμους μετανάστες.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, που περιλαμβάνει τα συστήματα:

– Υπερίων: Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισόδου-εξόδου για μετανάστες και Μ.Κ.Ο. (κάρτες, δακτυλικά αποτυπώματα, πλήρης καταγραφή).

– Ρέα: Λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων. 

 – Αλκυόνη ΙΙ: Ενοποίηση και αναβάθμιση συστημάτων, ηλεκτρονική επίδοση αποφάσεων, εφαρμογές app.

– Κένταυρος: Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας περιμετρικά και εντός των εγκαταστάσεων.

Σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι άξονες της Εθνικής Στρατηγικής Μετανάστευσης είναι:

– Επιδίωξη συμμαχιών με κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ίδιες ανησυχίες-προβλήματα με την Ελλάδα.

– Υποστήριξη των παγίων θέσεων μας για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό επιμερισμό μεταξύ των κρατών-μελών του βάρους της υποδοχής, της διεκπεραίωσης των διαδικασιών ασύλου και της επιστροφής.

– Επίτευξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αλληλεγγύης σε περιόδους μεταναστευτικών πιέσεων-κρίσεων.

– Επιδίωξη αποτελεσματικού μηχανισμού επιστροφών προς τρίτες χώρες υπό την αιγίδα της Ένωσης.

– Περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος εθελούσιων επιστροφών σε συνεργασία με το ΔΟΜ.

11. Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Άκης Σκέρτσος, ενημέρωσε σχετικά με τα προσχέδια δράσης των υπουργείων και το προσχέδιο κυβερνητικής πολιτικής 2021.

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του επιτελικού κράτους για τα σχέδια δράσης του έτους 2021. Περιλαμβάνονται οι εξής άξονες:  

-Πληρέστερα, αρτιότερα και ομοιόμορφα σχέδια.

-Επαρκέστερος χρόνος για αλλαγές και βελτιώσεις.

-Εμπέδωση συνεργασίας με πολιτική ηγεσία κάθε Υπουργείου.

-Ενεργή εμπλοκή στον σχεδιασμό Υπηρεσιακών Γραμματέων και Υπηρεσιών Συντονισμού.

-Αποτύπωση περισσότερων δεικτών και κουλτούρα μέτρησης του αποτελέσματος.

-Δημιουργία γνώσης και δεξιοτήτων περί στοχοθέτησης.

-Καλλιέργεια κουλτούρας στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

12. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενημέρωσε για την κήρυξη απαλλοτριώσεων ακινήτων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή νέου, αναβάθμιση-επισκευή τεχνητού εμποδίου και συνοδών έργων κατά μήκος της οριογραμμής της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου».

Όπως επισήμανε, το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από τον κρατικό Προϋπολογισμό, αποτελεί μια βασική υποδομή για τη χώρα, τόσο αμυντικού, όσο και αναπτυξιακού χαρακτήρα, ιδιαίτερα για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και ένα έργο γενικότερης σημασίας για την ελληνική οικονομία.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η άμυνα της χώρας και η προστασία των χερσαίων συνόρων μας επί της ελληνοτουρκικής μεθορίου, θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της καταστροφής καλλιεργειών από πλημμυρικά φαινόμενα που συχνά σημειώνονται στην περιοχή, καθώς επίσης και στην προστασία των παραποτάμιων οικισμών από αυτά.

13. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κι ο αναπληρωτής υπουργός, Νίκος Παπαθανάσης, παρουσίασαν πρόταση για  την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ως προς τη σύσταση και συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η Επιτροπή αυτή θα συγκροτείται πλέον από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως πρόεδρο, τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, ως μέλος και αναπληρωτή του προέδρου, τον υπουργό Οικονομικών με αναπληρωτή του τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και την εποπτεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή του τον υφυπουργό αρμόδιο για τη Χωροταξία και το Αστικό Περιβάλλον, τον υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής, με αναπληρωτή του τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τους, κατά περίπτωση, καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς, θέματα στην αρμοδιότητα των οποίων έρχονται προς συζήτηση, με αναπληρωτές τους αντίστοιχους υφυπουργούς των αναφερόμενων υπουργείων, ως μέλη.

- Advertisment -

Most Popular

Πενθεί το Κερατσίνι…

Πέθανε ο  τέως Αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος  Κερατσινίου, Νίκος Βρεττάκος. Ο Νίκος Βρεττάκος το τελευταίο διάστημα, αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δυστυχώς, δεν μπόρεσε...

Η Ελλάδα πέτυχε την εξαίρεση που ζητούσε για τον υπολογισμό της μείωσης στην κατανάλωση φυσικού αερίου

Οι υπουργοί Ενέργειας των 27 κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου για τον επόμενο χειμώνα, όπως ανακοίνωσε η τσεχική προεδρία της ΕΕ. ...

Εδραιώνεται η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας

Σημαντικές διμερείς συμφωνίες υπογράφηκαν χθες κατά την συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής...

Ρεκόρ εξαμήνου από τον e-ΕΦΚΑ στην έκδοση νέων συντάξεων

Ρεκόρ εξαμήνου στην έκδοση νέων κύριων συντάξεων το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 και μείωση κατά 89% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους εν αναμονή συνταξιούχους, κατέγραψε...

Recent Comments