Wednesday, January 26, 2022
Home Politics Αποτελέσματα Υπουργικού Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2021

Αποτελέσματα Υπουργικού Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2021

Συνεδρίασε στις 26 Ιουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό ΣυμβούλιοΜετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, οι  αρμόδιοι Υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα:

 1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε το νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αφορούν:

 • Γενετήσια εγκλήματα και άλλα ιδιαίτερης απαξίας:
  • Για ορισμένα αδικήματα ιδιαίτερης απαξίας (π.χ. βιασμός και κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ναρκωτικά, ανθρωποκτονία, ληστεία, εκβίαση):
   • Απαιτείται πραγματική παραμονή σε σωφρονιστικό κατάστημα ίση με τα 3/5 της ποινής (από 2/5) που ισχύει και με ευεργετικό υπολογισμό τα 4/5 της ποινής (από 3/5).
   • Σε περίπτωση καταδίκης σε  ισόβια κάθειρξη, το κατώτατο όριο παραμονής πραγματικής έκτισης στο σωφρονιστικό κατάστημα είναι 18 έτη (από 16).
   • Δεν επιτρέπεται η απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση (αντίθετα με σήμερα).
  • Για ορισμένα αδικήματα ιδιαίτερης απαξίας (π.χ. ομαδικός βιασμός, βιασμός ανηλίκου, θανατηφόρα ληστεία, ανθρωποκτονία) προβλέπεται μόνον η ποινή της ισόβιας κάθειρξης (σήμερα εναλλακτικά με πρόσκαιρη κάθειρξη).
  • Για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών αυστηροποίηση των  ποινών σε όλες τις περιπτώσεις: Επανέρχεται η κακουργηματική μορφή της αιμομιξίας (που με τον Ποινικό Κώδικα ΣΥΡΙΖΑ έγινε πλημμέλημα για όλους τους τρόπους τέλεσης).
  • Για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας για τους ανηλίκους αυτεπάγγελτη δίωξη (διωκόταν κατ’ έγκληση για ενηλίκους και ανηλίκους).
  • Η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας όταν τελείται στο πλαίσιο σχέσης εξάρτησης (εργασία κλπ): Διώκεται αυτεπάγγελτα (πριν με έγκληση).
   Τιμωρείται μόνο με φυλάκιση (πριν διαζευκτικά με χρηματική ποινή).
  • Για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκου αναστέλλεται η παραγραφή έως την ενηλικίωση και για 1 έτος, εφόσον η πράξη είναι πλημμέλημα και 3 έτη εφόσον είναι κακούργημα (πλημμέλημα 18+1=19 ετών, κακούργημα 18+3=21 ετών).
 • Περιβαλλοντικά εγκλήματα
  • Για περιβαλλοντικά εγκλήματα (εμπρησμός δασών, πλημμύρα, έκρηξη) αυστηροποιείται το πλαίσιο ποινών και προβλέπεται:
   • Διεύρυνση αξιόποινων περιπτώσεων
   • Πρόσκαιρη κάθειρξη έως 10 έτη στην περίπτωση που ο δράστης είχε ίδιο όφελος
   • Κάθειρξη σε περίπτωση εμπρησμού δάσους που είχε  επιβαρυντικές επιπτώσεις  στο περιβάλλον.

Σε ό,τι αφορά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: Προβλέπεται αρμοδιότητα και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατάσσει την διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα για υποθέσεις εξαιρετικής φύσης ή επί κακουργημάτων που αφορούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρουσίασε το νομοσχέδιο:  «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Υπηρεσίες Μιας Στάσης-Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151».

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η  ενσωμάτωση της ενωσιακής Οδηγίας 2019/1151  που αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου και η διαμόρφωση ενός συστηματοποιημένου νομοθετικού πλαισίου που θα αφορά στη σύσταση και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση ενός κώδικα εταιρικού δικαίου.  Ειδικότερα:                                                 

 • Με την ενσωμάτωση της ενωσιακής Οδηγίας  2019/1151:
  • Δημιουργείται Μητρώο ακατάλληλων προσώπων (διευθυντών) για τη διαχείριση μιας εταιρείας.
  • Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική εγκατάσταση των υποκαταστημάτων που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Προβλέπεται η λήψη ενός μοναδικού ταυτοποιητή (Digital Identity – EU-ID), ο οποίος θα αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό αναγνώρισης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
  • Δίδονται ορισμοί που αφορούν στη χρήση των κατάλληλων τεχνικών μέσων για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Π/Σ ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.
  • Διευθετούνται ζητήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.
 • Γίνονται τροποποιήσεις των εθνικών διατάξεων, οι οποίες αφορούν:
  • Πρώτον, τις Υπηρεσίες μιας στάσης για τις οποίες  προβλέπεται: Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και ένταξη στην Υπηρεσία μιας Στάσης και των υπολοίπων νομικών μορφών εταιρειών (Αστικοί Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, αστική εταιρεία με οικονομικό σκοπό, κοινοπραξία με εμπορικό σκοπό, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία), Διεύρυνση χρήσης πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο για όλες τις νομικές μορφές πέραν της ΙΚΕ, καθώς και της ηλεκτρονικής σύστασης εταιρείας (e-YMS). Επικαιροποίηση του νόμου και προσαρμογή σε αλλαγές που έχουν επέλθει, κυρίως σε ότι αφορά τις διαλειτουργικότητες π.χ. e-ΕΦΚΑ.
  • Και δεύτερο το ΓΕΜΗ για το οποίο προβλέπονται: Βελτιώσεις, και προσθήκες στα ισχύοντα άρθρα. Ενδεικτικά, γίνεται προσθήκη στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για τις προσωπικές εταιρείες, βελτιώνονται τα άρθρα που αφορούν στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις και στην επιβολή προστίμων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω: Πρώτον της απλούστευσης διαδικασιών σύστασης κάθε εταιρικής μορφής, η οποία επιτυγχάνεται με την  ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών και την ταυτόχρονη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ελέγχων νομιμότητας, μέσω των οποίων, πέραν της μείωσης του χρόνου και του κόστους σύστασης, επιτυγχάνονται η ασφάλεια, η διαφάνεια και η νομιμότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Και δεύτερο μέσω της δημιουργίας ενός απλοποιημένου και σαφούς πλαισίου υποχρεώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και της συνεχούς διάθεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

 1. Ο Υπουργός Υγείας και ο Αναπληρωτής Υπουργός παρουσίασαν νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν:
 • Κύρωση δύο συμβάσεων δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος: Η πρώτη αφορά στη αφορά στη δημιουργία Παιδιατρικού Νοσοκομείου που θα ανεγερθεί στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Και η δεύτερη στη δωρεά PET CT στα Νοσοκομεία Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου και Λάρισας.
 • Συστηματοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας, που διέπει τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας, το υφιστάμενο πλαίσιο της οποίας ανατρέχει στο 1928. Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή των μελών στους συλλόγους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και ζητήματα διοίκησης των συλλόγων, δια της θέσπισης κανόνων λειτουργίας, αρχαιρεσιών και συγκρότησης των οργάνων τους. Ειδικώς ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τα πειθαρχικά συμβούλια και εν γένει την πειθαρχική διαδικασία.
 • Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.).
 1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υφυπουργός  ενημέρωσαν για το νομοσχέδιο κύρωσης της Σύμβασης της Χάγης για Διεθνή Προστασία Ενηλίκων.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κυρώνεται η Σύμβαση της Χάγης του 2000 για την προστασία των ενηλίκων σε διεθνείς καταστάσεις, με γνώμονα το πόρισμα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν. Σκοπός της Σύμβασης είναι η προστασία ορισμένης κατηγορίας ενηλίκων προσώπων και συγκεκριμένα των ατόμων που εξαιτίας κάποιας αλλοίωσης ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Με την κύρωσή της, η Ελλάδα προσαρμόζεται στο  διεθνές νομικό περιβάλλον και ενισχύει το νομικό πλαίσιο προστασίας της ευαλωτότητας. Συγκεκριμένα, οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι οι εξής:

 • Η αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων ενηλίκων σε διεθνείς καταστάσεις.
 • Η διασφάλιση των προσωπικών και περιουσιακών συμφερόντων του ενηλίκου και ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας του, με την καθιέρωση ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου.
 • Η διευκόλυνση της παροχής δικαστικής προστασίας και εκπροσώπησης των ευάλωτων ενηλίκων.
 • Η ενίσχυση της πληθυσμιακής κινητικότητας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κρατών (στο πλαίσιο και της εκπεφρασμένης ανάγκης σε επίπεδο Ε.Ε. για ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων).
 • Η αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών που υπέγραψαν τη Σύμβαση, σε ζητήματα σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και την εκτέλεση των μέτρων προστασίας των ενηλίκων.
 • Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας ως προς την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων.
 1. Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συμφώνησε στην έκδοση απόφασης για την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου.

Βάσει του άρθρου 103 του ν.4172/2013 ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται  διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης, με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών φορέων και εμπειρογνωμόνων. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης:

 • Οι εργοδοτικές οργανώσεις μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης του κατώτατου μισθού στα σημερινά επίπεδα, εστιάζοντας κυρίως στις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας και τις επιπτώσεις ενδεχόμενης αύξησής του στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την ανεργία. Υπέρ του παγώματος του κατώτατου μισθού τάχθηκαν επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το ΚΕΠΕ.
 • Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού πρότεινε δύο επιλογές: είτε διατήρηση του μισθού στα 650 ευρώ, με παράλληλα μέτρα αύξησης της αγοραστικής δύναμης είτε αύξησή του κατά 1,53%.
 • Από τους φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση, μόνο η ΓΣΕΕ έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ μιας άμεσης αύξησης του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ μηνιαίως (+15,5%) με την προοπτική περαιτέρω αύξησης στα 809 ευρώ.

Υπογραμμίζεται ότι σε σύγκριση με τα άλλα 21 κράτη-μέλη της Ε.Ε. που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 11η θέση όσον αφορά το ονομαστικό ύψος του κατώτατου μισθού και ότι οι 18 χώρες από τις χώρες αυτές  προχώρησαν σε ονομαστική αύξηση το διάστημα Ιαν. 2020-Μαρ. 2021, με τη μέση τιμή σε ευρώ να ανέρχεται στο 1,9%. Η μέση πραγματική αύξηση ήταν 1,5% δηλαδή μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την αύξηση που επήλθε στον ελληνικό κατώτατο μισθό λόγω του αποπληθωρισμού.

Συμπερασματικά: Η βαθιά ύφεση που σημειώθηκε την περίοδο της πανδημίας θα συνηγορούσε υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου κατωτάτου μισθού (όπως ζητούν οι εργοδοτικές οργανώσεις και ορισμένοι ερευνητικοί φορείς). Ωστόσο οι θετικές προοπτικές για το άμεσο μέλλον αφήνουν περιθώρια για μια λελογισμένη αύξηση, η οποία θα δίνει στους εργαζόμενους ένα εύλογο μέρισμα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την αναπτυξιακή τροχιά στην οποία μπαίνει η οικονομία. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κατώτατος μισθός δεν θα αποκλίνει από το σημείο ισορροπίας, και συνεπώς δεν θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, θα πρέπει η αύξηση να μην ξεπερνά το άθροισμα της αύξησης της παραγωγικότητας και του πληθωρισμού.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη του Α.Ε.Π., της απασχόλησης, του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας μια αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% ικανοποιεί την ανωτέρω συνθήκη Στην επιλογή της λελογισμένης αύξησης του κατώτατου μισθού συνηγορούν επίσης τα ακόλουθα:

 • Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 2,27% και η μείωση του φόρου στα επιχειρηματικά κέρδη από 29% σε 22% αμβλύνουν την αρνητική επίδραση στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και, κατ’ επέκταση, την απασχόληση.
 • Δεν αναμένεται να δημιουργήσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις καθώς το παραγωγικό δυναμικό της χώρας  υποχρησιμοποιείται. Αντίστροφα, θα μπορούσε να συμβάλει σε ταχύτερη κάλυψη αυτού του παραγωγικού κενού (το οποίο με τρέχουσες εκτιμήσεις υπολογίζεται σε -7,5% για το 2021 και -4,4% για το 2022).
 • Από πλευράς σηματοδότησης (signaling) είναι συμβατή με τη στοχοθέτηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ρυθμό πληθωρισμού 2% μεσοπρόθεσμα.
 • Συμβαδίζει με την πρακτική που εφάρμοσαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, της παροχής δηλαδή συνετών αυξήσεων, οι οποίες έλαβαν υπόψη την ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία που δημιούργησε η πανδημία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το Υπουργικό Συμβούλιο συμφώνησε στην έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του νόμιμου κατώτατου μισθού για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους όλης της χώρας στα 663 ευρώ και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου για τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας στα 29,62 ευρώ. Οι αυξήσεις αυτές θα ισχύσουν από 1/1/2022, προκειμένου να έχει αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της οικονομίας και να μην επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της επανεκκίνησης. Δεδομένου ότι υπάρχουν θετικές προβλέψεις για σημαντική οικονομική ανάκαμψη το 2022, εκτιμάται ότι στην επόμενη διαδικασία αναθεώρησης που θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Ιούνιο, θα υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη αύξηση του νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

 1. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ενώ σε επίπεδο Ε.Ε. η νέα ΚΑΠ είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα καταφέραμε να λάβει πάλι σχεδόν το ίδιο ποσό ύψους 19,3 δισ. ευρώ.

 • Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποσκοπεί στην ενίσχυση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα ο οποίος θα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Για την περίοδο 2021-27, η ΚΑΠ διαρθρώνεται γύρω από εννέα βασικούς στόχους και ένα οριζόντιο. Οι στόχοι αυτοί, οι οποίοι θα εστιάζουν σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδιώξεις, θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας οι χώρες της Ε.Ε. θα καταρτίσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ. Οι στόχοι αυτοί είναι:
  • Η εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους γεωργούς.
  • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
  • Η εξισορρόπηση της ισχύος στην αλυσίδα τροφίμων.
  • Η δράση για την κλιματική αλλαγή.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας.
  • Η ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών.
  • Η τόνωση των αγροτικών περιοχών.
  • Η προστασία της υγείας και της ποιότητας των τροφίμων.
  • Ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα με την προώθηση και τη διάδοση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση υιοθέτησης τους.
 • Οι βασικότερες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αφορούν:
  • Πρώτον, καταργούνται οι ανισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων, με στρατηγικό σχεδιασμό, σταδιακά από το 2022 με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026.
  • Δεύτερον, ενισχύονται οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Από το 2023 εφαρμόζεται η αναδιανεμητική ενίσχυση, δηλαδή δίκαιη ενίσχυση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων με πόρους που προέρχονται από τον περιορισμό των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  • Τρίτον, στηρίζονται στοχευμένα σημαντικοί τομείς παραγωγής που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας & βιωσιμότητας, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Από το 2023 προχωρά ο ανασχεδιασμός τους, με γνώμονα την ενίσχυση παραγωγικών κατευθύνσεων, όπως είναι η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.
  • Τέταρτον, ενσωματώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, σύμφωνα  με τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας  μέσω στοχευμένων δράσεων που θα αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων, στην προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου και στην εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας.
  • Πέμπτον, προωθείται η  ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσω της προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα.  Αυξάνεται στο στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, πάνω από 3%, το ποσοστό του προϋπολογισμού για τους νέους αγρότες.
  • Έκτον, στηρίζονται οι βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».
  • Έβδομον, ενδυναμώνεται η αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ενεργοποιείται το Πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων και δημιουργείται το ΑΚΙS ( Agriculture Knowledge Innovation System), ένα σύγχρονο σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες των παραγωγών και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση – κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.
 1. Το Υπουργικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και επέλεξε για την πλήρωση μίας θέσης Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, την Αρεοπαγίτη Μαρία Βασδέκη του Ανδρέα. 
 1. Το Υπουργικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών  και επέλεξε  για την πλήρωση μίας  θέσης Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους Θεόδωρο Ψυχογυιό του Γεωργίου.
 1. Ο  Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό παρουσίασε τον απολογισμό και προγραμματισμό  του κυβερνητικού έργου.
- Advertisment -

Most Popular

Εντοπισμός νεκρού δελφινιού

Ένα δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό, απογευματινές ώρες χθες, στην παραλία ''ΣΚΑΛΑΣ ΣΥΚΑΜΝΙΑΣ'' ν. Λέσβου. Από τον Λιμενικό Σταθμό Μήθυμνας ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Υπηρεσία για...

Διακομιδές ασθενών

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα, οι παρακάτω διακομιδές ασθενών: -66χρονου, από τον λιμένα ν. Καλύμνου...

Σύλληψη αλλοδαπού στην Πάτρα

Στη σύλληψη ενός 49χρονου αλλοδαπού προέβησαν απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πατρών. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας -...

Τραυματισμός ναυτικού στην Καβάλα

Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες σήμερα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, από μέλος πληρώματος του Ε/Γ -Ο/Γ πλοίου “AQUA BLUE" Ν.Π. 12393, για τον τραυματισμό 60χρονου ημεδαπού...

Recent Comments